Úvod » Přesné dělení nosičů ( I a U )

Přesné dělení nosičů ( I a U )

NOR a.s. - provozovna Náchod

Přesné dělení nosičů má opodstatnění u speciálních konstrukcí, kde projektant vyžaduje precizní zpracování hutního materiálu. Tento materiál dělíme na pilách značky Bomar a to do rozsahu 320mm a pod úhlem do 30°.

Přesné dělení nosičů má význam zároveň při následném zpracování hutního materiálu, zvláště pak při výrobě svařovaných konstrukcí, kde má být dosaženo výrazně vyššího průřezového modulu. Svařování těchto speciálních prvků je prováděno podle zpracovaného WPS (předehřev a další možnosti vyplývající ze zpracování ocelových prvků), který podmiňuje kvalitu provedených prací.

Z našich zkušeností vyplývá, že toto přesné zpracování materiálu ušetří čas při samotné montáži a podílí se tak na zvýšení produktivity práce.

Přesné dělení nosičů ( profily I a U ) je základní úkon pro potřeby stavebních firem. Přesné dělení se provádí na pilách značky Bomar. Maximální výška nosiče je pro tento účel 320 mm. Dělení materiálu lze pod maximálním úhlem 30°. Tyto nosiče dále zpracováváme dle potřeb zákazníka jako dílčí stavební konstrukce, které se kompletují přímo na staveništi.

Přesné dělení nosičů ( I a U ) Přesné dělení nosičů ( I a U ) Přesné dělení nosičů ( I a U )